Tác Giả
HOANG PHONG


Hoang Phong - Nguyễn Đức Tiến
(ảnh http://www.tuvienquangduc.com.au/)
 

 

Nguyễn Đức Tiến
Bút hiệu : Hoang Phong
Sinh năm : 1939
Về hưu năm : 1999
Hội viên Hội Thiền Học Quốc tế AZI (Association Zen Internationale)
Cựu Giảng sư Đại học Khoa Học Saigon
Cựu Địa chất gia và K sư tầm khảo công ty dầu khí TOTAL
Tiến sĩ Khoa học
Hiện đang sống tại Pháp Quốc

Trong những năm gần đây, ông đã dành toàn thời gian, công sức nghiên cứu và chuyển ngữ kinh sách Phật giáo của các vị cao tăng Phật giáo Tây Tạng, góp phần hoằng dương Phật pháp, mang lại lợi ích cho chúng sinhEmail:ndt.ductien@gmail.com

 

Nguồn:http://www.tuvienquangduc.com.au/tacgia/hoangphong.html
STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Chủ Động Cái Chết
Hoang Phong dich
2
Làm Thế Nào Để Đạt Được Giải Thoát
Hoang Phong dịch
3
Ý Nghĩa Ăn Chay Trong Phật Giáo Là Gì ?
Hoang Phong
4
Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo
Hoang Phong dich
5
Tuyển Tập Vu Lan - Vì Mẹ Một Vần Thơ
Hoang Phong
6
Làm Mẹ Với Tấm Lòng Của Phật
Hoang Phong dịch
7
Đêm Huyền Ảo (audio)
Hoang Phong
8
Một Mảnh Không Gian (audio)
Hoang Phong
9
Ma là Gì - Nó Ở Đâu và Cách Trừ Ma
Hoang Phong

Ma là Gì - Nó Ở Đâu và Cách Trừ Ma (audio)
10
108 Lời Dạy Của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Hoang Phong dịch
11
Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Chiếc Áo Cà Sa
Hoang Phong

Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Chiếc Áo Cà Sa (audio) Tiểu Mai đọc
12
Hai Bài Thuyết Giảng Đầu Tiên Của Phật & ..Phật Giáo
Hoang Phong

Hai Bài Thuyết Giảng Đầu Tiên .. & ..Phật Giáo (audio)
Diệu Tâm đọc
 13
Những Lời Khuyên Tâm Huyết - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Hoang Phong dich

Những Lời Khuyên Tâm Huyết - Đức Đạt Lai Lạt Ma Diệu Tâm đọc
 14
 Hãy Đọc Các Dòng Chữ Trong Tâm Thức Mình (1, 2)
Hoang Phong dịch
 15
Hãy Đọc Các Dòng Chữ Trong Tâm Thức Mình (3,4) Hoang Phong dịch
 16
  Hãy Đọc Các Dòng Chữ Trong Tâm Thức Mính (5,6)
 Hoang Phong dịch
 17
Bốn Sự Thật Cao Quý
Hoang Phong dịch
 18
Hãy Đọc Các Dòng Chữ Trong Tâm Thức Mình (7, 8 & 9)
Hoang Phong dịch
 19
 Một Nữ Du Già Nơi Xứ Tuyết
   Hoang Phong dịch
 20
 Bài Kinh Về Sự Chú Tâm Tỉnh Giác
Hoang Phong dịch


        Trở lại trang mặt