Lời Mở Đầu


Kính Thưa Quư Bạn


   Mục đích chính cuả sự h́nh thành trang mạng là để góp phần chia xẻ cùng quư bạn về những hữu ích cuả thiền một cách giăn dị mà từ lâu nhiều người đă nghĩ rằng nó là một pháp môn tu khổ hạnh và bí mật (mật tông) của Phật giáo hay bị huyền bí hoá nó mà không phải là một phương pháp thực hành dưỡng sinh như những phương pháp thể dục đại chúng khác giúp cho sự phục hồi chức năng cuả lục phủ và ngũ tạng tốt hơn hầu trị bệnh.   Ngày nay thiền hay Yoga là những phương pháp như những phương pháp thể dục khác, nhẹ nhàng hơn và thuận tiện hơn cho những ai vào độ trung niên hay vong niên. Thiền đă là một pháp tu biệt truyền (mật tông) từ Phật Thích Ca mà ai muốn thực hành th́ phải theo một thiền sư thọ pháp và phải tŕ giới, nên đă làm cho nhiều người c̣n e ngại khi thử thiền. Việc t́m hiểu, giăn dị hoá và đại chúng hoá phương pháp tập nầy là một điều cần thiết cho đớ sống cuả chúng ta, cũng để góp phần cho mục đich trên.  Tâm là kim chỉ nam cuả ngướ đi t́m chân lư; là chià khoá cuả một thiền giả để mở cửa "khai ngộ". Tâm là đối tượng chính cuả  ngướ tu học trong tất cả các pháp trên trái đất "vạn pháp qui tâm lục" và là mục tiêu tối thượng cuả thiền giả là phục hồi chân tâm , đạt minh tâm hay Tâm không. Hầu hết những trang trong trang mạng nầy là từ sự sưu tầm và tổng hợp để tiện việc t́m hiểu và thực hành. Việc làm nầy như một làn gío thoăng qua một khoản không đưa vài sợi mây lơ lững trôi trong bầu trời tự tại vậy.

   Những dạy bảo, gợi ư và chia xẻ cuả quư vị cao minh và các bạn sẽ được hân hạnh và trân trọng đón nhận để trang mạng chuyên chỡ được sự hữu ích thật sự cuả thiền một cách giăn dị, khoa học và đaị chúng mà ai cũng thực hành được, hầu giúp cho đời sống cuả chúng ta được thăng tiến về sức khoẻ và thăng hoa về tâm linh trong thường tại.

Kính chúc an nhiên và tự tại

Như Phong

Email: nhuphong@thienquan.net


Trở lại trang mặt