Thiền Quán
www.thienquan.netTrang Góp ý

 Kính Thưa Qúy Bạn

  Mục đích cuả trang mạng là để chia xẻ nhau về thiền. Noí đến thiền thì có khác nào "cỡi ngựa xem hoa" ? hay là nắm lấy và thắp sáng lên thì ta có được nó ?

 Thiền có phải là một cách làm cho cái tâm cuả ta an ổn ?, caí tâm là cái gì, ở đâu và làm sao ổn định nó được?. Có một thiền sư định nghiã thiền là: "Thắp sáng hiện hữu để định lực và đạt đến tuệ giác", thắp sáng bằng cách nào?, làm sao để định lực?...vv...
 
 "Thiền là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm"
 
 Nếu noí về thiền, tìm hiểu về thiền có phải là hý luận không ?

 Khoa học hoá và giãn dị hoá thiền có nên làm không ? Có phải là lạm bàn hay thực sự cần thiết ?

 Trang mạng Thiền Quán rất hân hạnh nhận được những dạy bảo cuả qúy minh sư và các vị cao minh cùng những góp ý cuả quý bạn thiền hầu tạo được một sinh khí mới và những giá trị thiết thực cuả thiền cho đời sống thường tại vậy.

Trân Trọng

Như Phong

Email: nhuphong@thienquan.net


Trở lại trang mặt